Uprawnienia-24.pl

Uprawnienia G2

Uprawnienia G2 – kto powinien zdecydować się na ten kurs?

Uprawnienia G2 są dedykowane fachowcom, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje związane z sektorem energetycznym i ciepłowniczym. Kurs G2 jest przeznaczony dla osób, które posiadają uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, sieci oraz instalacji elektromagnetycznych. SEP G2 natomiast powinni ukończyć specjaliści, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje umożliwiające im działanie na rynku jako monter instalacji grzewczych, serwisant, instalator kotłowy. Z takiego szkolenia mogą skorzystać: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, itd.

Wymagania stawiane kandydatom:

pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),

wykształcenie minimum podstawowe

potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Jak zdobyć uprawnienia SEP G2?

Uprawnienia G2 (cieplne) można zdobyć poprzez ukończenie jednodniowego kursu online, a następnie zdanie ustnego egzaminu kwalifikacyjnego. Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów przygotowuje uczestnika do egzaminu z zakresu eksploatacji i dozoru. Sam egzamin obejmuje takie zagadnienia jak: 

 • budowę, działanie i warunki techniczne instalacji elektrycznych i cieplnych, 
 • zasady wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, 
 • BHP i PPOŻ, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Cele i korzyści szkolenia
SEP G2:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Tego samego dnia można uzyskać
uprawnienia w 1, 2 lub 3 grupach!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Potrzebujesz uprawnień w trybie ekspresowym – zapisz się na sam egzamin Państwowy! Zadzwoń: 798 031 351

Jakie uprawnienia G2 otrzymuje uczestnik kursu?

Uprawnienia SEP G2 mogą zdobyć fachowcy zajmujący się dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Po pozytywnie zdanym egzaminie osoba otrzymuje uprawnienia z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń grzewczych oraz umożliwiających prowadzenie działań kontrolno-pomiarowych. Uprawnienia G2 pozwalają na pracę z kotłami parowymi, instalacjami cieplnymi czy kotłami przemysłowymi. 

W celu podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie związanym z dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, warto wziąć udział w szkoleniach G1 i G3 oraz zdobyć dodatkowe uprawnienia.

Zakres szkolenia SEP G2:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 3. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 5. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 6. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 7. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 8. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 9. Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 11. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
 12. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 13. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
 14. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 15. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
 16. Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 17. Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 19. Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 20. Urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
 21. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 •  
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,których ważność trwa 5 lat

Skontaktuj się z nami
telefonicznie, mailowo bądź przez
formularz kontaktowy na stronie

Nasi konsultanci oddzwonią
natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 424,20 zł.

Cena szkolenia G2:

Szkolenie cieplne G2
95 zł brutto/os

Nasi partnerzy