Uprawnienia-24.pl

Kurs BHP

Szkolenie BHP dla przedsiębiorców i menedżerów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z najważniejszych aspektów, o które powinien zadbać każdy pracodawca oraz kierownicy i menedżerowie kierujący pracownikami. Aktywne zapobieganie wypadkom przy pracy i wykrywanie potencjalnych zagrożeń podnosi bezpieczeństwo pracowników, niezależnie od sektora, w jakim są zatrudnieni.  

Nasz kurs BHP online dedykowany jest kierownikom, menedżerom, pracodawcom, a także brygadzistom oraz kierownikom działów, którzy zarządzają wieloosobowymi zespołami. Szkolenie zostało również dostosowane do stanowisk roboczych, na których konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy.

online kursy bhp
kurs bhp

Korzyści z uczestnictwa w profesjonalnym kursie BHP online

Szkolenie BHP online wpływa na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy i menedżerowie zyskują wartościową i niezbędną wiedzę do tego, aby poprawnie zidentyfikować oraz ocenić ryzyko w miejscu pracy, tworząc tym samym bezpieczne środowisko dla swoich pracowników.

Jakie treści są przekazywane podczas szkolenia BHP?

Na kursie z zakresu BHP online od Uprawnienia 24 poznają Państwo podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w każdym przedsiębiorstwie, aby uchronić pracowników przed nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowo menedżerowie, w szczególności na stanowiskach roboczych, uczą się, w jaki sposób rozpoznać potencjalne zagrożenie i w jaki sposób mu zapobiegać. 

Osoby uczestniczące w naszym szkoleniu poszerzają swoją wiedzę i kompetencje, a dzięki aktywnemu uczestnictwu – nabywają realne umiejętności z zakresu BHP. Oferta naszej firmy obejmuje również szkolenia sep online, szkolenia elektryczne.

kursy bhp online

Realizujemy szkolenia
w następujących wariantach:

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami
telefonicznie, mailowo bądź przez
formularz kontaktowy na stronie

Nasi konsultanci oddzwonią
natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia

Nasi partnerzy